Jak uruchomić tryb awaryjny – Windows 10?

Ostatnio aktualizowane: 30.11.23

 

Niekiedy zdarza się, że nasz komputer z niewyjaśnionych przyczyn odmawia nam posłuszeństwa. Powodem może być nowa aktualizacja, instalacja dodatkowych sterowników, czy też wadliwe oprogramowanie. Sytuacja często pojawia się nawet przy najnowszych wersjach systemu Windows. Rozwiązaniem problemu może być uruchomienie urządzenia w trybie awaryjnym, który zapewnia dalszą pracę z komputerem. Niestety odbywa się to przy ograniczonej liczbie sterowników, również tło pulpitu jest znacznie zmienione. Jak wejść w tryb awaryjny dla Windows 10 dowiesz się po przeczytaniu poniższego artykułu.

System operacyjny

Aby praca z komputerem przebiegała sprawnie, niezbędny jest odpowiedni mechanizm, który pozwoli na porozumiewanie się z użytkownikiem. Rolę pewnego rodzaju języka spełnia system operacyjny, bez którego komputer nie mógłby wykonać zleconego zadania. Każdy sprzęt działa za pomocą określonego systemu. Wraz z rozwojem technologii producenci ulepszają swoje mechanizmy i proponują użytkownikom coraz to nowsze wersje systemów, dlatego niektóre z nich są już zapomniane i nieużywane. Wśród nich wyróżniamy Windows 95, Windows 97, czy też Windows 2000. 

Do popularnych i powszechnie stosowanych systemów operacyjnych należy MS Windows, Mac OS X lub darmowy system Linux. System Mac OS X powstał za sprawą znanego producenta Apple, jest on przeznaczony dla urządzeń Macintosh, czyli komputerów produkowanych przez markę Apple. Wyróżniamy także systemy takie jak Android, Windows Phone i iOS, które są przeznaczone dla urządzeń mobilnych, typu telefony komórkowe oraz tablety. Wszystkie dostępne systemy operacyjne wyróżniają się określonym znakiem graficznym, inaczej w każdym z systemów wygląda również tło pulpitu po uruchomieniu się komputera. W zależności od rodzaju mechanizmu ekran może być pulpitem lub biurkiem. Niemniej jednak funkcje systemów operacyjnych są do siebie podobne i mają zbliżone działania. Każdy z nich zarządza dyskami m.in. poprzez zapisywanie plików, ich kopiowanie lub uruchamianie. 

Jak wiadomo każdy sprzęt lub program niekiedy miewa niechciane awarie. Tak też dzieje się w przypadku systemów operacyjnych. Kiedy nasz komputer boryka się z pewnymi usterkami, nie oznacza to, że nie możemy kontynuować swojej pracy. Wystarczy, że przejdziemy w tryb awaryjny. Aby tego dokonać, niezbędna jest wiedza na temat systemu, jakim dysponuje komputer. Odpowiednie informacje uzyskamy po przejściu do menu ‘start’, gdzie klikniemy ‘komputer’. Po najechaniu i kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybieramy ‘właściwości’. W sekcji ‘wersja systemu’ znajdziemy informacje odnośnie naszego systemu operacyjnego.

 

Tryb awaryjny Windows 10

W trakcie usterek z komputerem pomocny jest tryb awaryjny, który uruchamia się w pewnej i ograniczonej wersji. Użytkownik może nadal posługiwać się urządzeniem, ale jedynie przy pomocy podstawowych elementów. Tryb awaryjny nie wpływa na pracę systemu i umożliwia zdiagnozowanie awarii. Jednym ze znanych sposobów w razie usterek komputera było uruchomienie pomocnego trybu przy pomocy klawisza F8. Windows 10 ma tryb awaryjny, ale uruchamia się go zupełnie inaczej niż w poprzednich wersjach. Poniżej przedstawiamy kilka dostępnych opcji, które pozwolą na ponowną pracę komputera, tyle że w ograniczonym trybie:

Windows 10 – tryb awaryjny z BIOS-u. Do wykonania czynności niezbędne jest płyta CD lub pendrive i dokonanie ustawień bootowania systemu z nośnika instalacyjnego. Po włączeniu urządzenia z dysku na ekranie pojawi nam się okno, w którym należy kliknąć ‘dalej’ oraz ‘napraw komputer’. Następnie wybieramy ‘rozwiąż problemy’ i ‘wiersz polecenia’. Ponownie zobaczymy pewne okienko, w którym musimy wpisać odpowiednią komendę, po czym wystarczy zatwierdzić klawiszem ‘enter’, aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym. 

Uruchomienie przy pomocy klawisza ‘shift’. W systemie Windows 10 tryb awaryjny wprowadzimy przy uruchomieniu komputera. Uważa się, iż jest to najprostszy sposób pozwalający na ponowne rozpoczęcie pracy z urządzeniem. Tryb awaryjny systemu Windows 10 przy starcie  polega na uruchomieniu głównego menu i wybraniu przycisku ‘zasilanie’. Kiedy na ekranie pojawi się odpowiednie okienko, naciskamy ‘shift’ i wybieramy ‘uruchom ponownie’. Musimy zaczekać, aż urządzenie ponowi swoją pracę, po czym wybieramy opcję ‘rozwiąż problemy’ i ‘opcje zaawansowane’. Z dostępnych opcji wybieramy ‘ustawienia uruchamiania’. System powiadomi nas, aby ponownie uruchomić komputer stacjonarny w celu przejścia w tryb awaryjny. Aby było to możliwe, niezbędne jest użycie pewnych klawiszy. Jak wiadomo przy Windows 10 tryb awaryjny z wykorzystaniem F8 nie działa, dlatego należy użyć klawisza F4 lub F5, w sytuacji, kiedy chcemy mieć dostęp do sieci. W obu przypadkach należy użyć klawiszy dostępnych na klawiaturze, ponieważ nie możemy posługiwać się wtedy myszką. 

Awaryjne uruchomienie Windows 10 za pomocą konfiguracji systemu. W tym przypadku należy rozwinąć ‘start’ i wpisać ‘msconfig’. Pojawi nam się ‘konfiguracja systemu’, którą należy kliknąć. Następnie na ekranie otworzy się okienko z taką samą nazwą. Klikamy ‘rozruch’, następnie ‘opcje rozruchu’ i wybieramy ‘bezpieczny rozruch’. Najprawdopodobniej będziemy mieć zaznaczone ‘minimalny’, tak też zostawiamy, jeśli nie chcemy korzystać z Internetu. W przypadku chęci dostępu do sieci wybieramy opcję ‘sieć’ i zatwierdzamy ‘OK’. Aby przejść do trybu awaryjnego, niezbędne jest ponowne uruchomienie komputera. Jeżeli chcemy wykonać to w danej chwili, wybieramy wtedy ‘uruchom ponownie’, w przypadku, kiedy chcemy przejść w tryb awaryjny w momencie, kiedy sami uruchomimy po pewnym czasie urządzenie, wybieramy ‘zakończ’ bez ponownego uruchamiania.

 

Co zrobić, kiedy tryb awaryjny Windows 10 nie działa?

Czasami zdarza się, że usterki w komputerze są na tyle duże, że nawet tryb awaryjny nie jest pomocny. Należy wtedy wykorzystać wiersz poleceń i przywrócić urządzenie do poprzedniej wersji. Okazuje się, iż w ok. 80% metoda ta jest skuteczna, po której przeprowadzeniu nawet w przypadku Win 10 tryb awaryjny powinien zadziałać. Aby tego dokonać, należy wybrać menu ‘start’, wcisnąć klawisz F8 i trzymać, dopóki nie pojawi nam się lista sposobów uruchamiania systemu. Następnie wybieramy opcję ‘tryb awaryjny’ z wierszem polecenia i wpisujemy odpowiednią komendę, najczęściej jest to ‘%systemroot%\System32\rstrui.exe’. Inną metodą, kiedy tryb awaryjny nie działa, jest ponowne zainstalowanie systemu zgodnie ze wskazówkami producenta. Będziemy do tego potrzebowali odpowiedniej płyty CD lub pendriva. Wyżej podawaliśmy szczegółowe informacje dotyczące procesu instalacji z nośnika. 

Co może oznaczać, że tryb awaryjny nie działa?

Po przejściu w tryb awaryjny może okazać się, iż komputer mimo to nie podjął pracy. Często wystarczy bardzo prosta czynność, aby przywrócić podstawowe funkcje sprzętu, mianowicie wystarczy odłączyć monitor i uruchomić samą stację dysków, po czym należy odczekać parę minut, aż urządzenie się przestawi na nowy tryb. Końcowym krokiem jest podłączenie monitora i uruchomienie całego komputera. Jeśli jednak mimo starań sprzęt nadal odmawia posłuszeństwa, niezbędna może okazać się instalacja wszystkich potrzebnych sterowników. Zdarza się, że i ta czynność zda się na nic. W takim przypadku sprzęt najlepiej oddać do serwisu, ponieważ mamy do czynienia z dużą awarią systemu, z którą zwykły użytkownik może sobie nie poradzić.

 

Tryb awaryjny, a marka komputera

Proces przejścia w tryb awaryjny oraz rodzaj samego trybu niekiedy może zależeć od producenta komputera, chociaż głównie dotyczy to systemu, jaki mamy obecnie wgrany. W przypadku producenta Lenovo wyróżniamy tryb awaryjny i awaryjny z obsługą sieci. Oba są podobne, jednak drugi z nich umożliwia dostęp do Internetu. W komputerach Lenovo tryb awaryjny dla Windows 10  uruchamiamy na kilka sposobów: Przy pomocy klawisza ‘shift’ i ponownego uruchomienia komputera, z ‘ustawień’, na ekranie logowania, mamy także do dyspozycji uruchomienie systemu przy każdym następnym włączaniu komputera.

Kiedy mamy do czynienia z urządzeniami Dell – tryb awaryjny Windows 10 uruchomimy z poziomu systemu, na ekranie logowania, oraz poza systemem Windows. W ostatnim przypadku po trzech nieudanych próbach system automatycznie uruchomi się w tzw. środowisku odzyskiwania, czyli WinRE. 

Obecnie równie popularna jak powyższe jest marka Asus. Użytkownicy komputerów tego producenta również miewają problemy z usterkami technicznymi. W przypadku marki Asus tryb awaryjny dla Windows 10 uzyskamy, klikając na ‘start’ i wybierając ‘ustawienia’ oraz ‘aktualizacja i zabezpieczenia’. Po czym wybieramy ‘odzyskiwanie’ i ‘uruchom ponownie teraz’. Po włączeniu się komputera na ekranie pojawi się okienko z trybem zaawansowanego uruchomienia. Wybieramy ‘rozwiąż problemy’, a następnie ‘opcje zaawansowane’ i ‘opcje uruchamiania’. W kolejnym kroku klikamy ‘uruchom ponownie’ i aby wejść w tryb awaryjny, wybieramy 4 pozycję z listy. 

Z usterkami mamy do czynienia również w przypadku komputerów przenośnych. Jak wiadomo, laptopy wykorzystujemy głównie w domowych biurach, dlatego też nie możemy pozwolić sobie na dłuższe przerwy w pracy. Oprócz wyżej wymienionych marek dostępne są także urządzenia, jakie oferuje nam firma HP. W razie jakichkolwiek problemów możemy uruchomić tryb awaryjny i kontynuować wcześniej zaczętą pracę. Niestety będzie to możliwe jedynie z minimalnym wykorzystaniem sterowników i ze zmienionym wyglądem ekranu. Tryb awaryjny Windows 10 w komputerach HP jest możliwy przy uruchomieniu urządzenia. Kiedy chcemy korzystać z Internetu, musimy wybrać opcję ‘tryb awaryjny z obsługą sieci’. Inną metodą umożliwiającą pracę z laptopem w przypadku usterek jest tryb awaryjny, kiedy komputer działa. Proces odbywa się z wykorzystaniem menu ‘start’, co opisywaliśmy we wcześniejszej części artykułu.

Ostatnią marką, o której wspominamy w naszym artykule, jest Acer. Komputery tego producenta również cieszą się sporą popularnością i są chętnie wybierane przez konsumentów. W przypadku Acer tryb awaryjny dla Windows 10 uzyskamy, podobnie jak opisywaliśmy wyżej. Dużo zależy od modelu komputera, jaki posiadamy, dlatego przed przejściem w tryb awaryjny należy zapoznać się z zaleceniami producenta, aby uniknąć przykrych niespodzianek. 

 

 

Dodaj komentarz

0 KOMENTARZ